You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Monday, September 18th 2023, 3:08am

[EVENT] Battle Pass - Poradnik (Polish)

[EVENTS] Battle Pass Poradnik
Sezon Ulvarno


Zbierajcie surowce, polujcie na potwory i mierzcie się z wojownikami w straciach, a zyskacie wieczne błogosławieństwo bóstw. Poprzez wykonywanie codziennych zadań w trakcie wydarzenia Battle Pass możecie zdobyć najrozmaitsze nagrody.

Na czym polega wydarzenie Battle Pass?

W trakcie wydarzenia otrzymujecie punkty poprzez wykonywanie codziennych zadań. Niezależnie od typu zadania, za każde z nich otrzymacie taką samą ilość punktów, jednakże im więcej zadań wykonacie, tym więcej punktów zdobędziecie, i tym więcej nagród będziecie mogli odebrać.Codzienne zadania oraz ich postęp resetują się codziennie o godzinie 6:00 czasu gry.

Aby brać udział w wydarzeniu potrzebna jest specjalna przepustka (Battle Pass). Są dwie rodzaje przepustki:
Gold oraz Premium, każda z nich ma inne nagrody za postęp w codziennych zadaniach.

Jak zdobyć przepustkę?

Złota przepustka (Gold Pass) zostaje przyznana automatycznie wszystkim graczom powyżej poziomu 4, w momencie zalogowania się do gry. Można ją znaleźć w plecaku, w zakładce "Misje" / "Quests".Przepustkę Premium można nabyć w Banku jako jeden z wyróżnionych pakietów. Gracze, którzy posiadają oba rodzaje przepustek, będą otrzymywać nagrody za każdy etap obu przepustek jednocześnie. Jeśli dokonacie zakupu przepustki Premium po tym jak odebraliście nagrody ze zwykłej przepustki, otrzymacie wszystkie zaległe nagrody za pomocą jednego kliknięcia!


Codzienne zadania oraz postęp:


Aby wejść w menu naszej przepustki należy wejść w okienko "Wydarzenia" / "Events" (okienko z flagą u góry ekranu gry), następnie należy zaznaczyć zakładkę "Battle Pass".

Postęp:

Za każde zadanie zostanie wam przyznane po 5 punktów postępu. Każdy próg wynosi 10 punktów, także co 10 zdobytych punktów można odebrać nagrodę. Aby to zrobić należy kliknąć na duży czerwony przycisk z napisem "Claim all available rewards" lub na nagrodę odpowiadającą naszemu postępowi. W momencie osiągnięcia 700 punktów i odebrania wszystkich dostępnych nagród, za każde kolejne 30 punktów przyznawane będą po 2 Drogocenne Kute Skrzynki.

Codzienne zadania:

Łącznie dostępnych jest 12 zadań, które można wykonywać codziennie. W przypadku wykonania wszystkich zadań jednego dnia przyznane zostanie 60 punktów.

Zabijanie potworów - 25 / 50 / 100

Należy zabijać potwory, których poziom nie jest mniejszy od naszego o więcej niż 1. Liczba zabitych potworów liczy się do kolejnych progów, czyli np. zamiast zabijać 175 potworów, już po zabiciu 25 potworów, te 25 nalicza się do kolejnego progu i mamy już nabite 25/50. Te pierwsze 25 potworów już daje nam 5 punktów do, 50 da nam kolejne 5 punktów, natomiast za łączną sumę 100 potworów, naliczone zostanie ostatnie na dany dzień 5 punktów w tej kategorii.

Zbieranie surowców - 25 / 50 / 100

Działa dokładnie tak samo jak zabijanie potworów, z tym wyjątkiem, że zbierane surowce nie muszą odpowiadać waszemu poziomowi mistrzostwa, możecie zbierać zarówno czerwone, jak i szare surowce i będą się one tak samo liczyły do postępu przepustki. Punkty naliczane są tak samo, za każdy próg jest po 5 punktów, łącznie do zdobycia jest 15 punktów.

Zabijanie nadistot - 1 / 2 / 3

Zabij nadistotę, nieważne jakiego poziomu. Za każdą zabitą nadistotę otrzymacie 5 punktów, łącznie do zdobycia jest ponownie 15 punktów. UWAGA: Nadistoty instancji Siedziba Wiecznego Lodu NIE LICZĄ się do przepustki!

Wykonanie aktywności

Wykonajcie jakąkolwiek dzienną aktywność wymienioną na liście w zakładce "Aktywności" / "Activities" w Wydarzeniach. Za jedną aktywność przysługuje 5 punktów dziennie. Odebranie więcej niż jednej aktywności nie da wam punktów, dlatego dobrze jest czekać z odebraniem kolejnych (jeśli takie macie) po resecie.


Walka na polach bitwy

Branie udziału w walkach na jednym z pól bitwy: Krystaliczne Jaskinie, Świątynia, Arena, Chaotyczne Bitwy oraz pradawne pola bitwy. Tygiel Wojny (Crucible of War) nie zalicza się do przepustki! Otrzymacie 5 punktów dziennie ale tylko raz dziennie.

Przeszukanie tajnej skrytki

Należy przeszukać jedną z tajemniczych skrytek poprzez kliknięcie na nie w oknie gry. Tajemnicze skrytki znajdują się w następujących lokacjach: Płaskowyż Ciszy, Miejsce Zagłady, Cmentarzysko Statków. Skrytki dają punkty co 24 godziny, z nich również można uzyskać nie więcej niż 5 punktów dziennie.

This post has been edited 1 times, last edit by "-Lilah-" (Sep 18th 2023, 5:49am)