You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, April 30th 2021, 2:16pm

Chimera - The Terrifying Experiment Event

Przekopiuję i przerobię na szybko na kolanie polski poradnik z 13lecia :D jeśli coś się nie będzie zgadzac, to proszę o informacje.


1. Misje na polach bitew od Globiusa czy leśniczego można zrobić tylko na podstawowych polach bitew - arena, tempel, cc (przeszłości NIE). Zazwyczaj trzeba w trakcie walki z przeciwnikiem użyć z plecaka bojowego przedmiot misyjny. Walki nie trzeba wygrać.
2.1 Misja Polowanie na grubą zwierzynę - Big Game Hunt
Po pierwsze - podam tłumaczenia NPC oraz lokacji, które sprawiają kłopoty:
Ikvan the Peasant at the Windmills.- Chłop Ichwan w Młynach
Vaslav the Ranger - Leśniczy Wacław
Outskirts of the Silent Steppe - Kraniec Cichego Stepu
Thistle Brushwood - Zarośla Ostu
Steppe Vista - Stepowe Wiechy
Dead Cove - Martwy Zalew

Ploughman Tadeuz - Oracz Tadeusz
Hawken the Forester - Leśniczy Chorchen
the Barrow of Death - Kurhan Śmierci
Settlement Angrukhon - Osada Angruchon
the Lost Wastelands - Pustkowie Wyobcowania
the Glade of Dreams - Polana Sennych Marzeń


2.2. Jak mam tropić tego zwierza??
W pewnym momencie misji Oracz Tadeusz/Chłop Ichwan dają nam zlecenie śledzenia zwierzaka. Robić to trzeba klikając na odpowiednią "lokację" w spisie lokacji po prawej stronie od okna lokacji
Nie mam dokłądnego screena, wiec wstawiam przykład w losowej lokacji:


Samego barana-przynęty używamy dopiero jak na czacie pojawi się informacja, żeby go użyć. Będzie to chyba po 4. śledzeniu zwierza.

3. Organy, dajcie mi organy na chimerę!!! Będę na nich grał.
3.1. Po pierwsze organy można zdawać Globiusowi dopiero po skończeniu odpowiedniego etapu misji, w której każe zdać pakiet SZARYCH organów. Po zdaniu szarych można również zdawać niebieskie i fioletowe.
3.2. Organy zdaje się pakietami - można zdać:
a) 4 różne niebieskie organy lub
b) 4 różne niebieskie + 1 fioletowy
Fioletowych organów nie można zdawać oddzielnie, tylko w paczce z niebieskimi. Opcja ich zdania załącza się automatycznie w trakcie oddawania pakietu niebieskich.
3.3. Niebieskie organy dropią z potwórów z poziomem, który jest co najmniej 1 niżej od nas dokładnie co 5 minut. Tzn jeśli minie 300 sekund, to z następnego bota poleci wam niebieski organ.
3.4. Fioletowe organy charakteryzują się specjalną cechą - wypadają tylko z konkretnych botów (poziom nie jest istotny) i (chyba) można mieć tylko 1 fioletowy organ w plecaku. Poniżej podaję listę:
Edit: najwyraźniej po ostatniej zmianie nawet posiadając reptilian tail w plecaku jest możliwość zdobycia z gelanfa muszli.

I) Venomous rump - wielkie/królewskie skorpiony, alkanory - large/king scorpion, scorpolion
II) reptilian tail - krogany, zręczne ficylie, ficylie, gelanfy, kadchasy, zarłogi - rogan, serpagon, gelanf, phitzell, zarlogs
III) Webbed Wing - nietoperze Atszu, gorgulie 8,9lvl, Alkanory - scorpolion, gargoyle 8,9lvl, atshi
IV) Shell - dajgony, gelanfy - daigon, gelanf
V) Tentacle - Flaundyni buntownicy, młode Flangarra Korra oraz nadistota Gurrald Korr. - flaundin rebel, baby Korr, Gurrald Korr superbeing
VI) Giant Leaf - neferto, drzewostwory (mogą być młode) - both arborises, nepherto

Należy pamiętać, że założona grupa blokuje drop tych przedmiotów

To jak szybko wypadną jest całkowicie losowe.
3.5. Dodanie nowego fioletowego itemu do chimery sprawia, że kolejne oddane paczki organów dają o 1 więcej żeton. Tzn po oddaniu 6 różnych fioletowych organów już będzie sie dostawało po 7 żetonków.
3.6. Oczywiście pamiętajcie, że po każdym zdaniu organów należy walczyć z Chimerą, inaczej nie dostaniecie nagrody.

This post has been edited 5 times, last edit by "-Kalikon-" (May 7th 2021, 9:10am)


2

Friday, April 30th 2021, 3:44pm

The Science of Mass Destruction

Od kogo: Mistrz Globius/Uczony Awelius

 • Your goal: Discuss the enemy attack with Elder Baguron/Verkiry at O'Delvays/Dartrong Square.
  Lecicy do Starca na placu miejskim

 • Your goal: Pass on the Elder’s summons,by giving it to any warrior, and then return to Elder Baguron/Verkiry at O'Delvays/Dartrong Square.
  Używamy tego itemu z plecaka na dowolnego innego gracza

  15:39 -Kalikon- gave BISMARCK Elder’s Proclamation!

  Następnie ponownie wracamy rozmawiać ze Starcem (czasem trzeba odświeży listę dialogową)
 • Your goal: Tell Erifarius/Striagorn in the Foothills/Hell's Pass about the coming war, and ask the Dragon for aid.

  Lecimy pogadać ze Smokiem.

 • Your goal: Take part in fights on three battlefields and then go back to Erifarius to Foothills.(0 of 3 participants accepted)

  W tym momencie trzeba wziąć udział w 3 polach bitew (pola bitew przeszłosci się nie liczą).

 • Your goal: Tell Elder Baguron/Verkiry at O'Delvays/Dartrong Square about the Dragon’s decision
  Znowu wracamy do starucha :D
 • Your goal: Speak with Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood.
  Wracamy do Globiusa/Aweliusa!
 • Your goal: [b]Use the Flask of Evil Fog.[/b]
  Powyższą fiolkę używamy najzwyczajniej w świecie po prostu w plecaku po czym lecimy do Starca
 • Your goal: Go to Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood for a batch of his toxic invention.
  Ponownie idziemy do Globiusa/Aweliusa, cieszycie się?
 • Your goal: [b]Bring Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood 10 Agates, 10 Moon Carp, and 10 pieces of Mistletoe.[/b]
  Globius/Awelius prosi nas o dostarczenie 10 księżycowych karpi, 10 jemioł oraz 10 agatów
 • Your goal: [b]Take the bag of potions to Elder Baguron/Verkiry at O'Delvays/Dartrong Square.[/b]
  Wracamy do starca!
 • Your goal: Use the Flask of Evil Fog against a warrior of the enemy race on any battlefield (except ancient ones).
  Otrzymany przedmiot mamy w tej chwili użyć w walce na polu bitwy, które nie jest polem bitwy przeszłości. Więc standardowe areny, temple, albo cc.Kliknąć go można w plecaku bojowym.
 • Your goal: Bring to Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills 10 old bones, 5 ancient bones, and an iron rod, which you can find in the Derelict House by defeating Zermerkh [4] .

  Mamy zanieść Globiusowi/Aweliusowi 10 szarych i 5 zielonych kości oraz jakiś item, który wypada z Zermecha w OD. Następnie wrócić z przedmiotami do gościa.

 • Go to Yu the Air Mage/Fayt the Fire Mage in the Tower of War Mages and ask him to make a Heart of the Storm.
  Idziemy teraz do maga powietrza/maga ognia w wieży magów bojowych na Placu Światła.
 • Your goal: Bring the Demonic Combo-Cube to Yu the Air Mage/Fayt the Fire Mage in the Tower of War Mages.
  Mag prosi nas o dostarczenie dla niego niebieskiej kombo-kostki
 • Your goal: Bring the Heart of the Storm to Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood.
  Ponownie idziemy do Globiusa/Aweliusa i kończymy misję.


Reward: Inventor's Coin 27 pcs.Big Game Hunt

Od kogo: Mistrz Globius/Uczony Awelius

 • Your goal: Go to Ikvan the Peasant/Ploughman Tadeuz in the Windmills/Sly Cove and find out about the large predator spotted in those lands.
  Globius wysyła nas do Ichwana/Tadeusza.
 • Your goal: Bring Ikvan the Peasant 5 pieces of Wiry dog meat, which you can acquire by slaying Fury Hounds [3] in Dead Cove/?.
  Mamy bić szalony psy poziom 3 aż pozyskamy 5 sztuk mięs. Następnie wracamy do chłopa.
 • Your goal: Track the beast by follow its tracks. Then use the snareto lure out and defeat the carnivore. If you lose the trail, return to Ikvan the Peasant in the Windmills.
  Tutaj bawimy się z tropiącego szewczyka Dratewkę. Musimy klikać z prawej strony odpowiedni komunikat, a następnie kierować się do lokacji wymienionych na czacie i postępować tam tak samo.


  :sneakers: Kolejność jest następująca:
  Młyny (Windmills) -> Martwy Zalew (Dead Cove) -> Zarośla Ostu (Thistle Brushwood) -> Stepowe Wiechy (Steppe Vista) -> Kraniec Cichego Stepu (Outskirts of the Silent Steppe)

  W tym momencie otrzymujemy wiadomość na czacie, że zwierz jest gdzieś w pobliżu i używamy mięsnego baranka w plecaku. Czeka nas walka z Ogromnym wilkiem. Jego hp i ciosy dostosowują się do poziomu, na 10 ma 972, więc nie jest jaimś trudnym przeciwnikiem.
  Po pokonaniu wilka racamy do chłopa.
 • Your goal: Bring the dead wolf carcass to Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood.
  Ponownie udajemy się do Globiusa/Aweliusa.
 • Your goal: Ask Vaslav the Ranger/Hawken the Forester at Light’s Edge/Zviglod Grove to make you a net to catch an enemy warrior.
  Udajemy się do Wacława/Chorchena, żeby dał nam jakąś sieć.
 • Your goal: [b]Bring Vaslav the Ranger/Hawken the Forester at Light’s Edge/Zviglod Grove 50 hunks of cheese, 100 turkey legs, and 100 Kodrag Kebabs.[/b]
  Chyba nie trzeba dużo tłumaczyć, należy przynieść 50 kawałków sera, 100 nóg indyka i 100 szaszłyków z kodraga, które można zakupić w sklepie na placu miasta.
 • Your goal: Using the sturdy net in the Arena, capture an enemy and bring them to Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood.
  Mamy udać się na pole bitwy (jak zwykle każde byle nie przeszłości) i w walce z przeciwnikiem użyć tej sieci. Kliknąć ją można w plecaku bojowym. Z pojmanym wrogiem wracamy do Globiusa/Aweliusa.
 • Your goal: [b]Bring Master Globius/Avelius the Scholar at Pacifist Hills/Thorn Apple Brushwood. a heart, a lung, a liver, and a brain, which you can get by killing monsters at your level.
  Tutaj ważnym jest, że chodzi o SZARE ORGANY. Szare. Nie zielone, nie niebieskie, a konkretnie szare, który wpadają dopiero jak odbierzecie misję.
 • Your goal: Using the Chimera Amulet, engage the inventor’s Battle Chimera [5] in combat.
  Odbieramy od Globiusa/Aweliusa chimerę i używamy amuletu w plecaku i rozpoczynamy walkę z chimerą. Po walce rozmawiamy z NPC.


Reward: Inventor's Coin 20 pcs.

This post has been edited 16 times, last edit by "-Kalikon-" (May 1st 2021, 4:40pm)


3

Friday, April 30th 2021, 11:32pm

Po części misji u Tadeusza dalej nie jest opisane bo Awelius wysyla nas do Leśniczego. Można prosić o dalsza część tych misji?

4

Friday, April 30th 2021, 11:50pm

Po części misji u Tadeusza dalej nie jest opisane bo Awelius wysyla nas do Leśniczego. Można prosić o dalsza część tych misji?


Jak zrobię, to opiszę xD

5

Friday, April 30th 2021, 11:55pm

Nie udało się wykonać czynności "Use Chimera Amulet"!

Anyone? I handed over the giant leaf with a pack of blue resources and I cannot use the chimera amulet.

6

Saturday, May 1st 2021, 12:03am

Chyba po prostu nie da się niewidką, pozdrawiam xD

7

Saturday, May 1st 2021, 12:32am

Za to osiągi nie lecą, a powinny (zakładka wydarzenia w osiągnięciach).

8

Saturday, May 1st 2021, 9:54pm

lecą od pewnej godziny :) więc wszytsko wcześniej przepadlo:P

9

Monday, May 3rd 2021, 11:10am

Z osiągami za zabijanie chimery sprawa wygląda tak, że liczy od liczby, którą się zabiło podczas urodzin legendy. Jak się przekroczy pewien próg to wpadają wszystkie wcześniejsze osiągnięcia. Jeśli ktoś zbił 250 to od razu wpadają wszystkie po zabiciu pierwszej.

10

Friday, August 18th 2023, 6:33pm

event jest zbugowany i nie można wymieniać organów na inne

11

Monday, August 21st 2023, 10:06pm

event jest zbugowany i nie można wymieniać organów na inne
Wymiana organów u Globiusa staje się dostępna wraz z nadejściem 3. etapu. To nie jest błąd.

12

Saturday, September 2nd 2023, 11:29am

5

Similar threads