You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, April 16th 2021, 8:18pm

Dangerous Ailment of a Ruler

Autor: Hejmdall

Do pobrania u Erding

Twój cel: Idź do Szamana i opowiedz jej o strasznej dolegliwości dowódcy.
- lokacja Grylwodska Osad Chata Znachorki
Twój cel: Polując na Błędny neferto [18] , zdobądź 10 liści i zanieś je do wiedźmy.
Twój cel: Przynieś lekarstwo Erdingowi Niezrażonemu i wlej go do ust.
Twój cel: Pośpiesz się z powrotem do wiedźmy, pokaż jej cierń, który zdjęłeś z szyi dowódcy i powiedz jej, co się stało.
Twój cel: Napełnij 10 fiolek krwią Lawowy gryzmuł [17] , a 5 fiolek śliną Jaskiniowy bargof [18] podczas polowania na te potwory na Ziemiach Południków. Walcząc z , Błędny neferto zbierz 10 ich kolców. Przynieś swoje trofea do Witch Doctor.
Twój cel: Idź do Erding i podaj strzykawkę antidotum.

Otrzymano: 20000 doświadczenia, 20 reputacji miasta

Similar threads